Bài 2.Khởi tạo Database trong SQL Server

Nội dung chính Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số vấn đề Database trong SQL Khởi tạo Database trong SQL Server Xóa Database trong SQL Server Một số lưu ý trong SQL Comment trong SQL Lưu Query chứa lệnh. Database trong SQL (Cơ sở dữ liệu)...

Bài 1.Giới thiệu SQL và SQL server

Với hệ thống nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ dữ liệu bằng file để khi tắt ứng dụng dữ liệu chúng ta vẫn còn được lưu giữ. Nhưng với hệ thống lớn, truy vấn tìm kiếm, thao tác với dữ liệu trên file không còn dễ dàng...