Bài 1 Giới thiệu Web ASP.Net MVC

Giới thiệu tổng quan công nghệ Web ASP.Net MVC Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần: Kiến thức căn bản và hướng đối tượng C# Kiến thức về ASP.Net webform là 1 lợi thế Trong bài học này, chúng ta sẽ...