C# là gì

Dẫn nhập Trong khóa học C# CƠ BẢN này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một ngôn ngữ lập trình hiện đại khá mạnh mẽ – Đó là C#. Trước tiên hãy xem thử ngôn ngữ chúng ta chuẩn bị tìm hiểu có những đặc trưng gì nhé. Nội dung Trong bài...