GÓI 1
GIÁ: 300 000 -800 000
01 Mẫu web site (Lưu ý: giá tùy theo mẫu web nhé!!)
 
 
GÓI 2
GIÁ: 1,500 000 Đ
01 WEBSITE
01 HOSTING DỤNG LƯỢNG: 750M
01 DOMAIN .COM
GÓI 4
THEO YÊU CẦU
WEB THEO YÊU CẦU LIÊN HỆ 01642499189
GMAIL: vuongld2015@gmail.com
GÓI 5
THEO YÊU CẦU
HOSTING, VPS, DOMAIN THEO YÊU CẦU LIÊN HỆ 01642499189
vuongld2015@gmail.com