GÓI 1
GIÁ: 700 000 Đ
1 WEBSITE
 
 
GÓI 2
GIÁ: 1,200 000 Đ
1 WEBSITE
1 HOSTING DỤNG LƯỢNG: 450M
1 DOMAIN .COM
GÓI 3
GIÁ: 1,500 000 Đ
1 WEBSITE
1 HOSTING DUNG LƯỢNG 750 M
1 TÊN MIỀN
GÓI 4
THEO YÊU CẦU
WEB THEO YÊU CẦU LIÊN HỆ 01642499189
GMAIL: vuongld2015@gmail.com
GÓI 5
THEO YÊU CẦU
HOSTING, VPS, DOMAIN THEO YÊU CẦU LIÊN HỆ 01642499189
vuongld2015@gmail.com